Aktualności

Kontynuacja zdalnego nauczania

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się, że od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).
W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W czwartek 31 grudnia 2020 roku, po długiej chorobie, zmarła Maria Kaczmarek, nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Maria Kaczmarek urodziła się 25 maja 1949 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie ukończyła naukę w liceum ogólnokształcącym. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim  na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej  i uzyskała dyplom magistra filologii polskiej w 1975 roku. W latach 1978-1981 była doktorantką stacjonarnych studiów doktoranckim w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Pracowała w Szkole Podstawowej w Rudzie, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Mińsku Mazowieckim, Szkole Podstawowej w Halinowie, Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkól Zawodowych CZSR w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ekonomicznym w Mińsku Mazowieckim, a w latach 1993-2005 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pokój jej duszy.
Informacje o pogrzebie zamieścimy niezwłocznie.

Ważne daty

Od 23 grudnia do 3 stycznia trwa przerwa świąteczna, więc jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych. od 4 do 17 stycznia, po zmianie kalendarza, w całej Polsce odbywają się ferie zimowe.
Uczniowie zainteresowani poprawą proponowanych ocen śródrocznych mogą to zrobić do 25 stycznia.

Rosja w Zwierciadle Symboli Architektury

Filip Teodorczuk z klasy 7b został wyróżniony w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS. Opiekunem była p. Kamila Prokocka.
Pracę można

Na stronie Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS zostały opublikowane wyniki VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, a także nagrodzone prace:
Strona organizatora
Wyniki konkursu – facebook
Gratulujemy!

Ferie z Małym Inżynierem!

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej do udziału w Półkolonii Laboratorium Naukowe organizowanych w ramach projektu Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy.
w terminie 04-08.01.2021r. w godzinach 09:00 – 16:00.
Cały kurs zakłada 45 godzin dydaktycznych, które zrealizowane zostaną w ciągu jednego tygodnia (pn-pt), dla każdej 6-osobowej grupy zostanie zapewniona opieka 1 instruktora. W trakcie półkolonii uczniowie  będą mieli  zapewniony obiad, każdego dnia około 40 minut będą spędzać na sali gimnastycznej – jest to czas na gry i zabawy zespołowe.
Półkolonie prowadzone są pod nadzorem Kuratora Oświaty.

W załączeniu do pobrania dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Karta kwalifikacyjna
Półkolonie zimowe – prezentacja

Otwórzmy serca

Z okazji obchodzonego 5 grudnia Światowego Dnia Wolontariatu uczniowie z liceum i ze szkoły podstawowej przygotowali prezentacje i plakaty propagujące bezinteresowną pomoc ludziom i zwierzętom. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Zachęcamy Was do włączenia się w pomoc w Waszym środowisku. Uczniom z Mrozów przypominamy, że w kościele w Mrozach wystawiony jest Kosz Miłosierdzia, do którego można przynosić żywność, słodycze i środki czystości. Można też wylosować karteczkę, na której wypisane są potrzebne produkty, które zostaną przekazane podopiecznym „Caritas”.  Może zamiast zjeść coś słodkiego przekażesz to potrzebującym?

„Zapalmy Światło Wolności”

13 grudnia o godz. 19.30 nasi uczniowie przyłączyli się do akcji społecznej „Zapalmy Światło Wolności”, upamiętniającej ofiary stanu wojennego. Znicze pamięci zapłonęły w oknach domów, a także przed Pomnikiem Walk Narodowowyzwoleńczych przy Urzędzie Gminy w Mrozach i przed budynkiem naszej szkoły. Chętni uczniowie mogli też zapalić znicze wirtualnie na stronie IPN.