Aktualności

Program Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK
Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu

Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube.
Poniżej tematyka i planowany harmonogram poszczególnych webinarów.

Trzeci webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:
https://youtu.be/R544mFsClqk

Planowany termin emisji do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
Młodzi użytkownicy Internetu –wyzwania, bezpieczeństwo,
ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a
czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w
cyfrowym świecie ?

25 lutego 2021r. o godzinie 18.00

Zapraszamy!

Próbny egzamin maturalny z CKE

Od 3 do 16 marca na terenie szkoły zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tabeli poniżej daty egzaminów z poszczególnych przedmiotów:

Data egzaminuPrzedmiot  egzaminacyjny
03.03.2021       godz.09.00Język polski PP
04.03.2021       godz.09.00Matematyka PP
05.03.2021       godz.09.00Język angielski PP
08.03.2021       godz.09.00Język angielski PR
08.03.2021       godz.14.00Język rosyjski PP
09.03.2021       godz.09.00Język polski PR
10.03.2021       godz.09.00Matematyka PR
11.03.2021       godz.09.00Biologia PR
12.03.2021       godz.09.00Chemia PR
12.03.2021       godz.14.00Wiedza o społeczeństwie PR
15.03.2021       godz.09.00Historia PR
16.03.2021       godz.09.00Geografia PR

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym

23 luty – Ogólnopolski dzień walki z depresją

Co to jest depresja?
Termin  depresja  niezwykle  rozpowszechniony  w  codziennym języku zazwyczaj używany jest do nazwania normalnej reakcji na trudne wydarzenie. Często zdarza się, że młody człowiek odczuwa smutek po przeżyciu zawodu miłosnego lub po nieudanym podejściu do egzaminu.  Depresja jako choroba, lub inaczej klinicznie rozpoznany zespół depresyjny, to długotrwały, szkodliwy i poważny stan  charakteryzujący  się  nadmiernym  obniżeniem  nastroju oraz innymi objawami psychicznymi, behawioralnymi i fizycznymi.

Objawy depresji
Podobnie jak u dorosłych, objawami depresji u dzieci są:
smutek, ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały przyjemność, zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie, poczucie braku nadziei,
poczucie braku sensu życia, niskie poczucie własnej wartości, nadmierne poczucie winy, poczucie bezradności, nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie, spadek energii, nadmierna męczliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, wzrost lub spadek apetytu, zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności z zasypianiem lub wczesne wybudzanie, np. ok. czwartej, piątej rano.

Jeżeli cokolwiek niepokoi Cię, albo zauważyłeś u siebie objawy depresji porozmawiaj z kimś bliskim, mogą to być rodzice, nauczyciele, specjaliści, ktoś do kogo masz zaufanie. Ja również jestem tu po to, aby Ci pomóc. Jeżeli natomiast zauważysz u kogoś takie objawy – nie bądź obojętny.

Zachęcamy do zapoznania z Forum Przeciw Depresji

Mamy lodowisko i górkę w Mrozach!

Dzięki sprzyjającym w tym roku warunkom pogodowych na terenie Mrozów udało się utworzyć lodowisko i górkę
Zarówno górka jak i lodowisko są oświetlone.
Mamy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą jak najdłużej z nich korzystać. Zapraszamy!
Na stronie Gminy Mrozy zamieszczone są zasady korzystania z obiektów.

Deklaracje maturalne

Drodzy Maturzyści przypominamy, że 7 lutego mija termin składania aktualizacji deklaracji maturalnych. Jeżeli zmieniliście zdanie odnośnie wybranych przez Was przedmiotów zdawanych na maturze zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Szanowni Państwo!

Od kilkunastu lat w naszym mieście organizowany jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdego roku podczas finału odbywały się koncerty, występy naszych uczniów, licytacje itp.
Rok 2021 przyniósł nam wiele ograniczeń, ale mimo wszystko Sztab #5611 Mrozy pracuje. W naszej szkole udostępnione są puszki stacjonarne, do których można wrzucać pieniądze do piątku 29 stycznia. Natomiast   
31 stycznia wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek. Nasz sztab ma też e-skarbonkę, do której można wrzucać pieniądze online.
Bardzo zachęcamy do wspólnej akcji charytatywnej.

Kontynuacja zdalnego nauczania

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się, że od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).
W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W czwartek 31 grudnia 2020 roku, po długiej chorobie, zmarła Maria Kaczmarek, nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Maria Kaczmarek urodziła się 25 maja 1949 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie ukończyła naukę w liceum ogólnokształcącym. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim  na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej  i uzyskała dyplom magistra filologii polskiej w 1975 roku. W latach 1978-1981 była doktorantką stacjonarnych studiów doktoranckim w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Pracowała w Szkole Podstawowej w Rudzie, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Mińsku Mazowieckim, Szkole Podstawowej w Halinowie, Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkól Zawodowych CZSR w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ekonomicznym w Mińsku Mazowieckim, a w latach 1993-2005 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pokój jej duszy.
Informacje o pogrzebie zamieścimy niezwłocznie.

Ważne daty

Od 23 grudnia do 3 stycznia trwa przerwa świąteczna, więc jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych. od 4 do 17 stycznia, po zmianie kalendarza, w całej Polsce odbywają się ferie zimowe.
Uczniowie zainteresowani poprawą proponowanych ocen śródrocznych mogą to zrobić do 25 stycznia.